RESPILON® Pacientka s CHOPN

Jsem pacientka s CHOPN (Chronická obstrukční plicní nemoc) a cítím potřebu filtrace znečištěného vdechovaného vzduchu.

Před více než rokem jsem hledala firmu, která vyrábí ochranné pomůcky dýchacích cest, nejlépe opakovaně použitelné s nano technologií. 

Oslovila jsem 3 firmy, jedna přímo odmítla, s druhou jsem několikrát jednala, ale nakonec nic nevyšlo. V té době nebyl zájem o výrobu pro nemocné - výroba je náročná zejména vzhledem  ke složitému a drahému testování a certifikaci.

Ing. Jana Zimová  z  Respilonu mě však ihned vyslechla a byla ochotná,  o problémech a potřebách nemocných s dýchacími cestami, se mnou diskutovat. Setkaly jsme se a sama mi nabídla možnost zakoupení roušek se slevou pro pacienty s CHOPN, astmatem apod., kterou už uplatňují i pacienti např. s onkologickými diagnozami.

Bez problému pak předseda ČOPN, MUDr. Kos s Ing. Zimovou podepsali v březnu 2019 smlouvu o možnosti členů spolku ČOPN /Český občanský spolek proti plicním nemocem/ nakupovat výrobky firmy Respilon s 50 % slevou. Obdobné smlouvy sjednal Respilon i s dalšími pacientskými spolky např. s Centrem cystické fibrózy, zásoboval úžasnými rouškami  dětskou onkologií v Motole a také seniorská zařízení.

Paní inženýrka Zimová byla vždy laskavá a vstřícná. I v této krizi zdarma poslala členům ČOPN dávku ReSpimask.

Sama jsem od ní v loňském roce zdarma zaslané roušky i poměrně drahé opakovaně pratelné tzv. R štíty předávala k odzkoušení kolegům pacientům, ale i lékařům z  výboru ČOPN a pacientům v Priessnitzových lázních, kde jsem se léčila.

Pracovník distribuce firmy Respion dokonce provedl v lázních přednášku s edukací pro pacienty s dýchacími problémy.

Mezi pacienty byl a je o tyto roušky a podobné pomůcky velký zájem, protože jsme daleko citlivější a s ochranou dýchacích cest se cítíme bezpečněji. Několik ReSpimask, roušek jsem věnovala mladé lékařce v Zemské porodnici, kde zpočátku byly s ochrannými pomůckami problémy, moc děkovala a pochvalovala si velmi komfortní pocit ReSpimask při používání, což můžu sama potvrdit - jsou jemné,  dobře přiléhají, nesklouzávají a i mně s dýchacími problémy se s nimi dobře dýchá.

Já sama používám ochranu nosu a úst už několik let, abych se chránila před infekcí, a hlavně plísněmi, smogem, prachem atd. a pokud mám sama zdravotní potíže, tak tím chráním také  ostatní - slogan používaný v době koronavirové toto přesně vyjadřuje. 

Ve světě zejména v Číně, Japonsku, Malajsii, kde je znečištěné prostředí, je tento způsob běžný. Ostatně tam také pomůcky Respilon byly převážně cíleny.

Zvažovaly jsme systematickou možnost přednášek s odbornými pracovníky Respilonu právě v lázních a při různých setkáních nemocných. Je důležité, aby se informace o možnostech a bezpečnějším životě s plicními nemocemi dostaly k nemocným ale i k  těm, kteří o ně pečují.

Ing. Vachová

zpět na Pomáháme