Technologie Nuenex

Overview of the NUENEX technology

Představení technologie NUENEX

Technologie NUENEX se zakládá na novátorské kombinaci bezjehlových elektrod s vysokou průchodností, optimalizovaného dávkovacího systému polymerů a technologie pro zvlákňování emulzí. NUENEX umožňuje vytvářet nanovlákenné membrány z celé řady polymerů. Mohou být použity jako membrány vyrobené čistě z polymerů nebo mohou obsahovat zapouzdřené aktivní molekuly. Hlavní předností hybridních membrán s obsahem aktivních molekul je jejich schopnost brát na sebe pokročilé funkce, jako např. postupné uvolňování, stabilizaci, maskování chuti, katalýzu anorganickými částicemi či mohou funkčním textilním membránám propůjčovat antimikrobiální vlastnosti.

Po 15 letech výzkumu vybrali naši odborníci zvlákňování emulzí/disperzí jako vhodnou technologii pro přípravu hybridních membrán s aktivními membránami. NUENEX je první technologií, která umožňuje využít elektrické zvlákňování emulzí ve velkovýrobě. Systém tvoří modulární jednotka na elektrické zvlákňování, která byla navržena pro maximální výkonnost, průchodnost a reprodukovatelnost výsledku.

Technologie NUENEX se dokáže popasovat s úskalími, která mohou skýtat receptury napříč mnoha odvětvími průmyslu, ať už při výrobě kosmetiky, potravin, krmiv, zdravotnických prostředků, léčiv, v textilním průmyslu, strojírenství, ve filtracích, 3D tisku nebo v ekologicky udržitelných materiálech.

 • Využití v kosmetice
  Kosmetický průmysl se rychle mění a množství nových pokročilých kosmetických přípravků rychle narůstá.
 • Využití v potravinářství a krmivech
  Potravinářský průmysl a výroba krmiv se čím dál tím víc zaměřují na pokročilé živiny, jako jsou efektivní antioxidanty, funkční proteiny, enzymy a probiotika.
 • Zdravotnické prostředky
  Pokrok v oblasti zdravotnických prostředků vede ke komplexnějším systémům, které vyžadují kombinace s nanočásticemi, aktivními molekulami nebo komplexními multifázovými strukturami.
 • Farmaceutické výrobky
  Pokrok ve farmaceutickém vývoji je spojen s používáním stále komplexnějších terapeutických molekul a režimů dávkování.

Jak technologie NUENEX funguje

Jak technologie NUENEX funguje

Technologie NUENEX se zakládá na technologii elektrického zvlákňování, které využívá silného elektrického pole k produkci vláken o rozměrech v řádu nanometrů, za což jsou zodpovědné silné projevy elektrostatických sil. Během tohoto procesu se polymerní roztok o požadovaném složení přemění na tenká vlákna. Extrémní prodloužení sebou nese i zvětšení plochy, což urychluje odpařování rozpouštědel a dochází k rychlému vzniku vláknitého materiálu.

Hlavní funkční přednosti technologie NUENEX:

 • Díky metodologii enkapsulace za nízkých teplot lze docílit zaschnutí polymerních materiálů za méně než 0,2 s a zajistit tak rapidní enkapsulaci molekul náchylných k degradaci, oxidaci, vypařování apod., (např. bílkoviny, enzymy, antioxidanty) a jejich stabilizaci v polymerové matrici.
 • Vysoká pružnost při výběru mezi polymery umožňuje nalézt optimální systém pro enkapsulaci.
 • Jelikož je produkce založena na fyzikálním principu, lze docílit homogenity nanovláken a reprodukovatelnosti profilu uvolňování
 • Umožňuje enkapsulovat výtažky z rostlin, drobné molekuly, bílkoviny, nukleové kyseliny, hydrofobní léčiva i buňky.
 • Vysoká poréznost a vzájemné propojení pórů pro homogenní profil uvolňování a vynikající bariérové vlastnosti.
 • Specifická hmotnost plochy povrchu je vysoká, což umožňuje tvorbu efektivních systémů pro dodávání léčiv založených na absorpci.
 • Napodobováním přirozené struktury extracelulární matrice se dosahuje vysoké biokompatibility nanovlákenné struktury.

Všechny články

Všechny články

Jak můžete technologii NUENEX začít využívat i vy

Jak můžete technologii NUENEX začít využívat i vy

Technologie NUENEX je dostupná i pro váš zakázkový vývoj. Nabízíme vývoj receptur na zakázku i smluvní výrobu (CMO) s využitím naší technologie NUENEX.

Typický proces pro využití technologie NUENEX se řídí níže uvedeným pracovním postupem: