Technologie NUENEX

Aplikace technologie NUENEX

Technologie NUENEX má široké uplatnění. Hlavní trhy mají co dočinění s bílkovinami a dodáváním jiných křehkých molekul v oblastech kosmetiky, potravinářství, krmiv, tkáňového inženýrství a dodávání v biomedicíně. 


Využití v kosmetice

Kosmetický průmysl se rychle mění a množství nových pokročilých kosmetických přípravků rychle narůstá. Na úrovni receptury jsou však standardní krémy, hydrogelové produkty nebo séra limitovány omezenou schopností pojímat do sebe aktivní látky, mají problém s oddělováním fází a se stabilitou, což vyžaduje používání konzervantů.

Klíčové aplikace:

 • Receptury proti vráskám a stárnutí pro obnovu zdraví kůže.
 • Výrobky obsahující antioxidanty pro revitalizaci kůže a její ochranu před stárnutím způsobeným stresem.
 • Receptury pro ochranu před vnějším prostředím, před znečištěním vzduchu.
 • Receptury s UV ochranou pro eliminaci stárnutí kůže způsobeného světelným zářením.
 • Bělící kosmetické produkty pro snížení pigmentace.
 • Exfoliační receptury pro jemný enzymatický peeling.
 • Zklidňující receptury na zarudnutí a citlivou pokožku

Produkty založené na membránách jsou ideální v podobě polštářků či masek. Mikročástice lze použít v tělových mlékách, krémech, zubních pastách, make-upech, rtěnkách nebo suchých šampónech.

Pokud chcete vědět o uplatnění NUENEXu v kosmetickém průmyslu víc, podívejte se naši technologii suchých sér DrySerum.

Využití v potravinářství a krmivech:

Potravinářský průmysl a výroba krmiv se čím dál tím víc zaměřují na pokročilé živiny, jako jsou efektivní antioxidanty, funkční proteiny, enzymy a probiotika. Pro jejich efektivní využití v doplňcích stravy jsou limitujícími faktory stabilizace během skladování a časované uvolňování (včetně uvolňování citlivého na pH). Díky enkapsulaci pomocí technologie NUENEX lze tato omezení překonat.

Klíčové aplikace:

 • Stabilizace a ochrana aktivních molekul (tj. antioxidantů, imunomodulátorů, prostředků proti stárnutí). Molekuly, které se dnes používají v doplňcích stravy, mohou být poškozeny oxidací, enzymatickou degradací nebo denaturací. NUENEX zajistí jejich ochranu a dodá je v aktivní formě, což zvyšuje jejich účinnost.
 • Ochrana bílkovin, molekul příznivě ovlivňujících mikrobiom a probiotik a jejich dodávání do tenkého střeva. Díky polymerům citlivým na pH (tj. polymery značky Eudragit) dokáže NUENEX zpracovat receptury které molekuly ochrání i když jsou v žaludku a jejich uvolnění nastane až v tenkém střevě. NUENEX lze využít pro vytváření systémů citlivých na pH pro dodávání ústy.
 • Ochrana v potravinářských výrobcích před poškozením teplem. Imobilizace v polymerové matrici znamená, že hybnost molekul je při tepelných procesech omezena. V pekařství lze NUENEX využít pro obohacování výrobků antioxidanty a živinami.
 • Zlepšení biodostupnosti špatně rozpustných doplňků stravy. Molekuly rozpuštěné v tucích či olejích mají často omezenou biodostupnost a jsou špatně rozpustné. Tím, že NUENEX vytvoří amorfní pevné disperze s nanostrukturami v emulzních nanovláknech s jádrema pláštěm, dokáže množství rozpuštěných molekul zvýšit.
 • Maskování molekul nevalné chuti. Mnoho molekul doplňků stravy nechutná zrovna nejlépe, což uživatele často odradí. NUENEX dokáže chuť enkapsulovaných molekul zamaskovat, takže nepřijdou do styku s chuťovými pohárky.

Zdravotnické prostředky

Pokrok v oblasti zdravotnických prostředků vede ke komplexnějším systémům, které vyžadují kombinace s nanočásticemi, aktivními molekulami nebo komplexními multifázovými strukturami. Technologie NUENEX je vhodná pro vytváření a průmyslovou výrobu pokročilých zdravotnických prostředků různého druhu.

Klíčové aplikace:

 • Pokročilé kryty ran s nanovlákennými strukturami. Nanovlákna vyrobená metodou elektrického zvlákňování jsou díky své vysoké poréznosti, upravitelným chemickým vlastnostem, vysoké biokompatibilitě, skvělým bariérovým vlastnostem proti mikrobům i díky tomu, že u nich lze nastavit, jaké vlastnosti budou vykazovat při kontaktu s vlhkostí, ideální pro vytváření krytů ran nové generace. Ať už zvolíte nevstřebatelný kryt, biologicky rozložitelný vstřebatelný kryt, kryt s bariérovou funkcí proti mikrobům nebo kryt sloužící k vlhkému hojení ran, je to právě technologie NUENEX, která vám rychle a spolehlivě pomůže s vývojem nových produktů k hojení ran. NUENEX dokáže pracovat s celou řadou přírodních a syntetických polymerů používaných ve zdravotnictví a je v souladu se Správnou výrobní praxí (SVP/GMP). Nanovlákna vyrobená touto technologií lze kombinovat s řadou zdravotnických textilií a rovněž z nich lze s pomocí speciálních laminačních technologií vyrábět kompozitní materiály.
 • • Kryty ran a náplasti se schopností uvolňovat léčivé prostředky nabývají jakožto zdravotnické prostředky třídy IIb a III na popularitě díky tomu, že dokážou vyřešit i ty nejkomplikovanější problémy při hojení ran. Tuto technologii lze za účelem snížení oxidačního stresu v ránách kombinovat s antioxidanty, pro zmírnění zánětu s protizánětlivými molekulami, pro podporu hojení s růstovými faktory a peptidy nebo pro autologní stimulaci hojení ran s buněčnými prvky, jako např. s krevními destičkami. NUENEX je pro enkapsulování takových molekul ideální, stejně jako pro jejich ochranu a regulaci jejich uvolňování. Takto připravené membrány mohou enkapsulovat vícero aktivních molekul zároveň a fungovat jako sekvenční systémy uvolňování při řešení komplexních problémů.
 • Pokročilé kryty ran s rostlinnými léčivými látkami obohacené o vybrané výtažky přírodního původu. NUENEX dokáže připravit 100% přírodní nanovlákna s vysokým obsahem rostlinných extraktů (až 60 %) pro hojení ran přírodní cestou a pro zdravotnické prostředky.
 • Náplasti a kryty ran zastavující krvácení. NUENEX dokáže kombinovat hemostatické polymery (tj. chitosan, celulóza) s hemostatickými léčivy do snadno dostupné podoby. Hemostatické enzymy, jako např. trombin, lze do krytu enkapsulovat a tím ho chránit i během skladování při pokojové teplotě.
 • Pomocí technologie NUENEX lze připravit stenty a intraoperační sítě pro použití k zabránění výhřezům i stenty se schopností řízeně dodávat léčiva. Aby se docílilo funkčního výrobku, lze NUENEX kombinovat s rozličnými měkkými i tvrdými síťovinami. Díky nanovlákenné struktuře bude povrch vysoce bioadhezivní a poréznost umožní difúzní rozptýlení živin a odpadních materiálů.
 • Technologii NUENEX lze využít i pro přípravky tkáňového inženýrství a léčivé přípravky pro moderní terapie (LPMT/ATMP). Nanovlákna produkovaná touto technologií vykazují značné biomimetické vlastnosti a podporují přilnavost buněk a jejich růst. NUENEX lze využít pro samostatné polymerové systémy nebo v kombinaci s aktivními molekulami (tj. dodávání léčiv). Tyto systémy najdou uplatnění při dorůstání kůže, při tvorbě podkladů pro tkáně močového měchýře a srdečního svalu nebo v rozličných funkcionalizovaných implantátech.
 • Zařízení pro mikroenkapsulaci, která umožňují zapouzdření prokaryotických a eukaryotických buněk a jejich rozřazení, jsou důležitá pro bioprodukci a vývoj léčivých přípravků pro moderní terapie (LPMT/ATMP). NUENEX umožňuje vytvářet nanovlákna s bariérovými vlastnostmi, která zabrání úniku buněk z prostor, v nichž jsou uloženy, a zároveň umožní bílkovinám nebo jiným vytvářeným molekulám membránou difúzně prostupovat.

Farmaceutické výrobky

Pokrok ve farmaceutickém vývoji je spojen s používáním stále komplexnějších terapeutických molekul a režimů dávkování. NUENEX dokáže enkapsulovat širokou škálu aktivních molekul, léčiv nebo nanosystémů a najde upotřebení při přípravě výrobků z pevných disperzí s pokročilou funkcionalitou. NUENEX je kompatibilní s většinou skupin léčivých látek včetně pokročilých nukleových a proteinových terapeutik.

Klíčové aplikace:

 • Systémy časovaného dodávání léčiv umožňujících jejich regulované uvolňování jsou důležité v mnoha farmaceutických aplikacích. NUENEX je ideální technologií pro vytváření časovaných systémů dodávání léčiv s regulovaným uvolňováním založeným na módu enkapsulace (směs vs. jádro/plášť) nebo na výběru polymerové matrice. Tato technologie tudíž umožňuje vytvářet krátkodobé systémy dodávání (dodávání v rámci hodin či dnů) nebo dlouhodobých systémů dodávání (dodávání v rámci týdnů či měsíců). Jelikož standardní výrobní linka NUENEX pojme dvě jednotky pro elektrické zvlákňování, lze kombinovat až 12 různých polymerových roztoků, což otevírá možnost pro multifázové systémy a mnohovrstevné systémy pro komplexní aplikace v dodávání léčiv. Enkapsulace hydrofilních a hydrofóbních molekul současně navíc umožňuje vytvářet pro mnohá léčiva i pevné podoby dávkování.
 • Polymery citlivé na pH (tj. polymery značky Eudragit) nebo na teplotu (tj. NIPAM) umožňují vytvářet systémy s řízeným dodávání léčiv. NUENEX dokáže pracovat s řadou polymerů používaných ve zdravotnictví které jsou pro systémy řízeného dodávání léčiv vhodné, což je ideální pro aplikace pro dodávání ústy, hojení ran nebo pooperačních biovstřebatelných membrán.
 • Klíčovou předností NUENEXu je stabilizace aktivních molekul náchylných k tepelnému namáhání či oxidačnímu stresu. Díky jejich zakomponování do polymerové matrice jsou molekuly citlivé na biologické vlivy, jako např. bílkoviny, enzymy, nukleové kyseliny a peptidy, chráněny před degradací vlivem enzymů. Netermální proces nijak nezvýší termální denaturaci ani nepřivodí ztrátu aktivity. Navíc jsou díky nanoenkapsulaci antioxidanty a molekuly se sklonem k oxidaci chráněny před stykem s kyslíkem a během skladování při pokojové teplotě neztrácejí na aktivnosti.
 • Imobilizace a ochrana měkkých systémů dodávání léčiv je nepostradatelná v aplikacích nanočástic pokročilých liposomů, nanočástic pevných lipidů a nanočástic polymerů. NUENEX je v nanovláknech dokáže imobilizovat a ochránit před degradací, shlukováním a rozkladem. Díky citlivé imobilizaci a možnosti využívat polymery, které neabsorbují proteiny (PEG, POZ), si nanosystémy zachovají své povrchové vlastnosti. NUENEX je ideální pro vylepšení skladování takových systémů při pokojové teplotě i pro zjednodušení procesů jejich rehydratace.
 • Zlepšení biodostupnosti špatně rozpustných léčivých látek. U hydrofóbních léčivých látek a vysoce krystalických léčivých látek je často problém s biodostupností a špatnou rozpustností. Tím, že NUENEX vytvoří amorfní pevné disperze s nanostrukturami v emulzních nanovláknech s jádrem a pláštěm, dokáže jejich rozpustnost zvýšit.
 • Maskování molekul nevalné chuti. Mnoho léčivých látek nechutná zrovna nejlépe, což uživatele často odradí. NUENEX dokáže chuť enkapsulovaných molekul zamaskovat, takže nepřijdou do styku s chuťovými pohárky.