Technologie NUENEX

Polymery pro technologii NUENEX

Polymery pro technologii NUENEX

Technologie NUENEX umožňuje výrobu nanovláken z řady polymerů. Polymery mohou být použity samostatně nebo díky NUENEXu i v kombinaci s aktivními molekulami (tj. léčiva, nanočástice, funkční příměsi).


Výběr polymerové matrice závisí na koncovém použití a lze ji vybrat z široké škály polymerů:

  • Přírodní polymery – technologie NUENEX se používá pro přípravu nanovláken z řady přírodních polymerů, jako například z kolagenu, kyseliny hyaluronové, chitosanu, alginátu, celulózy, ligninu nebo z pullulanu. Výrobky z těchto polymerů vynikají svou biokompatibilitou a nízkým dopadem na životní prostředí a jsou ideální pro použití v kosmetických a potravinových výrobcích, v krmivech, zdravotnických prostředcích či biomedicínských produktech.
  • Biologicky rozložitelné polyestery – NUENEX je kompatibilní s většinou biologicky rozložitelných polymerů, jako např. s polymery založenými na kyselině polymléčné, polykaprolaktonu, polyhydroxybutyrátu a polyglycerol sebakátu. NUENEX z těchto polymerů umožňuje vytvářet nanovlákna obohacená o aktivní molekuly. Polyestery se vyznačují pomalou biologickou rozložitelností, což umožňuje dlouhodobé uvolňování aktivních molekul. Membrány založené na polyesteru vyrobené technologií NUENEX umožňují regulovat uvolňování aktivních molekul v rozmezí dní až měsíců, což činí celý systém vhodný pro použití ve zdravotnických prostředcích, pro dlouhodobé dodávání léčiv nebo v pokročilých obalových materiálech.
  • Zdravotnické syntetické polymery – technologie NUENEX je kromě biologicky rozložitelných polyesterů kompatibilní i s celou řadou standardních polymerů používaných ve zdravotnictví. Od polyuretanů a polyamidů určených pro zdravotnické prostředky, přes pomocné látky na bázi polyetylen glykolu, polyvinyl alkoholu a polyvinylpyrrolidonu pro receptury léčiv, až po pokročilé polymery, jako jsou polymery responzivní na stimuly nebo hyperrozvětvené polymery. NUENEX umožní využít jejich potenciál pro dodávání léčiv, ve výrobcích obohacených o nanočástice nebo v mikroporézních bariérových membránách.
  • Průmyslové syntetické polymery – NUENEX je kompatibilní s většinou průmyslových polymerů (s výjimkou polypropylenu a polyethylenu). Základem nanovlákenných membrán mohou být polyuretany, polyestery, polyamidy, polysulfony, polyakryláty, polyakrylonitril, polyvinyl butyral a fluorované polymery. Ať už samotné nebo v kombinaci s nanoenkapsulací funkčních příměsí mohou být páteří pokročilých filtrací, katalyzačních i bariérových membrán.

Díky své všestrannosti zvládne NUENEX zpracovat většinu dostupných polymerů. Pokud vás zajímá nějaký konkrétní polymer a jeho kompatibilita s touto technologií, neváhejte a ozvěte se nám.

Finální polymerové nanovlákenné matrice vyrobené pomocí technologie NUENEX jsou vrstvy nebo mikročástice s nanovlákennou morfologií. Náš tým výzkumníků zapálených pro věc je připraven vám pomoci systém přizpůsobit tak, aby se dal nasadit i ve vaší výrobě.