RESPILON® Pro média

Frustrace, rezignace a únava – Češi navzdory dramaticky se zhoršující epidemické situaci podceňují vlastní ochranu, ukázal bleskový průzkum  

Praha, Brno, 21. 10. 2020

Téměř 4 % Čechů nadále ignoruje nebo považuje státem nařízená opatření za neúčinná. Jak dále vyplývá z bleskového průzkumu agentury IPSOS pro společnost RESPILON, téměř polovina populace (46,9 %) už sice přistoupila na „dobrovolný osobní lock-down,“ zároveň ale více než 1/5 Čechů upozorňuje, že narazila na hranici svých možností. K mimořádně závažným závěrům výzkumu patří, že aktuální dramatický nárůst počtu nakažených „nechává chladnými“ až neuvěřitelných 7 % obyvatel, kteří se chrání „méně.“ 1 % Čechů se nadále nechrání vůbec. Z průzkumu vyplývá, že 1 Čech ze 10 nadále považuje nošení ochranných prostředků dýchacích cest za „zcela zbytečné,“ resp. za „rezignaci“ (nemožnost nebo neschopnost společnosti najít jiná účinná řešení).

Navzdory rekordním přírůstkům počtu nakažených 3,6 % obyvatel Česka (především mladší generace do 35 let) dál ignoruje nařízená opatření, resp. je nepovažuje za účinná. Vyšší tendenci nedodržovat pravidla mají lidé na vesnici, v menších obcích a s nižším dosaženým vzděláním (ZŠ, vyučení). Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury IPSOS pro společnost RESPILON. Všechna opatření důsledně plní pouze přibližně polovina obyvatel (54,4 %). Výzvu na omezení kontaktů a pohybu (osobní lock-down) přijalo 46,9 % Čechů. Počet lidí, kteří takto dobrovolně uzavřeli svoji sociální bublinu stoupá s věkem. Nejvíc je to patrné v regionech Jihočeského, Královéhradeckého a Olomouckého kraje. Naopak nejméně v Karlovarském a Libereckém kraji. Z hlediska organizace práce k tomu přirozeně přistoupili více lidé ve větších městech a s nejvyšším, tedy vysokoškolským vzděláním (rozdíl až 20 procentních bodů!). Pouze třetina Čechů (31,5 %) sleduje v těchto dnech důkladněji zdravotní stav svůj i svých blízkých a používá ochranné pomůcky dýchacích cest i venku (i ve venkovním prostředí, kde je vyšší koncentrace lidí…).

Zarážející z hlediska zdravotního/hygienického je především zjištění, že přes raketový nárůst infikovaných 1/5 populace (21,1 %) pořád považuje nošení roušek a respirátorů jen za další „státem vynucenou povinnost/ příkaz.“ V této souvislosti je pak šokující především zjištění, že bezmála 1 Čech ze 10 (8,5 %) vnímá osobní ochranu za „zcela zbytečnou,“ resp. ji vnímá jako „rezignaci“ (nemožnost nebo neschopnost společnosti najít jiná účinná řešení). 1 % Čechů se ani v těchto dnech nechrání vůbec. Přes aktuální dramatický nárůst počtu nakažených (hospitalizovaných a mrtvých) až neuvěřitelných 7 % obyvatel se chrání „rozhodně méně nebo spíš méně. Naopak, opačný postoj má naštěstí víc než třetina obyvatel Česka (39,3 %), která se chrání „rozhodně víc nebo spíš víc.“ Postoje, způsob a intenzitu používání osobních ochranných prostředků dýchacích cest nezměnila v reakci na aktuální vývoj více než polovina populace (54,0 %) – především pak vysokoškolsky vzdělaných Čechů. Chránit se méně mají tendenci především mladí lidé do 35 let, obyvatelé na vesnicích, resp. v menších obcích a s nižším dosaženým vzděláním. Naopak k větší ochraně a s vyšší obezřetností k situaci přistupují spíše střední a starší generace obyvatel.

„Výsledky průzkumu ukazují na frustraci, rezignaci a únavu především u mladší generace do 26 let. Stejný trend je pak viditelný u starší generace (45-53 let). Pokud jde o pozitivní aspekty – jen necelá polovina Čechů (46,5 %) vnímá nošení ochranných prostředků dýchacích cest za „projev ohleduplnosti.“ Vnímají je spíše jako „ochranu lidí v mém okolí“ (43,5 %) než „ochranu osobní“ (41,8 %),“ reaguje na výsledky průzkumu Jana Zimová, výkonná ředitelka firmy RESPILON, a dodává: Z průzkumu taky vyplývá, že textilní roušky jsou sice stále nejčastější formou ochrany – využívají je téměř 2/3 obyvatel ČR (55,1 %), lidé je ale postupně nahrazují jinou formou ochrany. Druhé nejpopulárnější jsou chirurgické jednorázové roušky (28,7 %), v posledních dnech se zvýšilo používání kvalitnějších respirátorů (9,6 % populace ČR) – je to až dvojnásobek od posledního měření. Nákrčník nebo jiný kus oděvu využívá jako ochranu 3,5 % obyvatel.“

Navzdory převládající „rouškové skepsi,“ je téměř 1/5 Čechů (17,3 %) smířena s tím, že roušky budou součástí našeho života minimálně „do konce zimní sezony (do března 2021),“ resp. „do Velikonoc (duben 2021)“ (10,0 %) nebo spíš až „do přelomu jara/léta 2021 (14,7 %)“. 1 Čech ze 10 (11,1 %) pak odhaduje, že rozhodujícím okamžikem pro sundání roušek a respirátorů bude až „moment, kdy bude k dispozici účinná vakcína.“  V populaci je přitom jen minimum optimistů, kteří tvrdí, že roušky odložíme do začátku adventu (6,4 %), resp. do konce roku (14,2 %). V rychlejší ukončení povinnosti nošení ochranných pomůcek dýchacích cest doufají především starší generace. Mimochodem právě v kategorii respondentů 54+ je zároveň nejvyšší počet lidí, kteří nedokáží odpovědět a cítí nejvíc nejistoty (rozdíl i víc než 10 % bodů).

Obecnou skepsi Čechů potvrzuje i zjištění, že téměř 1/5 populace (17,8 %) si myslí, že nošení ochranných prostředků dýchacích cest „nemůže pomoci ani jen zmírnit šíření epidemie Covid-19.“ Naopak přibližně 1/3 respondentů reprezentativního průzkumu veřejného mínění (28,5 %) si myslí, že kvalitní roušky a respirátory nám “rozhodně pomohou“ zvládnout situaci. Necelá polovina populace (45,8 %) si myslí, že „spíš ano“. Každý přibližně desátý Čech nedokáže odpovědět (7,8 %). I v tomto případě platí, že skeptičtější přístup mají lidé na vesnici, resp. bydlící v menších obcích a s nižším dosaženým vzděláním (ZŠ, vyučení). Naopak optimističtější jsou ohledně používání ochrany dýchacích cest obyvatelé ve větších městech a s dosaženým vyšším vzděláním (rozdíly jsou i 10 procentních bodů!).

„Zdá se, že edukace a vysvětlování zabralo. Co se týče „zlepšení osobní ochrany v rámci boje s epidemií“ téměř ½ Čechů (49,5 %) sází na „častější výměnu roušek, aby nevlhly, a tak neztrácely účinnost“ resp. na jejich „pečlivější hygienu“ formou pravidelné dezinfekce a sterilizace (49,1 %). Extrémně důležitým faktorem je pro víc než třetinu populace (36,0 %) naučit se „správné manipulaci“ – tj. jak si roušku/respirátor nasazuji, nesahat na ně, abych dotykem neinfikoval/a sám sebe,“ vyjmenovává závěry bleskového průzkumu agentury IPSOS pro společnost RESPILON výkonná ředitelka této firmy Jana Zimová, a dodává: „To, že osvěta posledních dnů zabrala dokazuje i zjištění, že téměř 1/3 Čechů (28,0 %) preferuje a chce nadále používat „kvalitnější prostředky např. vyrobené z nanovláken,“ resp. pořídit si „roušku/respirátor s auto-dezinfekčními přísadami – např. s akcelerovaným oxidem mědi“ (15,6 %). Největší rezervy vnímá až ¼ populace (24,7 %) v „lepší péči o stávající ochranné pomůcky dýchacích cest“ – např. v souvislosti s uskladněním, skládáním apod. Až 1/5 Čechů (18,5 %) by ráda „jednorázovou ochranu nahradila respirátory s možností opakovaného použití,“ resp. 13,3 % respondentů vidí příležitost v „omezení nadužívání“ (kdy se jednorázová ochrana používá i v řádu několika dnů, resp. týdnů …).“


O průzkumu:

Sběr dat byl realizován exkluzivně pro společnost RESPILON prostřednictvím aplikace Instant Research agentury IPSOS. Šetření probíhalo metodou on-line dotazování v pondělí 19. a úterý 20. 10. 2020 na reprezentativním vzorku 550 osob z IPSOS CASI panelu. Respondenty byli muži a ženy ve věku 18–65 let z celé ČR.

Společné oznámení Česko-izraelské smíšené obchodní komory a firmy RESPILON Group 

Praha, 20. 10. 2020

Rada Česko-izraelské smíšené obchodní komory (ČISOK) na svém zasedání v úterý 13. 10. přijala jednomyslné rozhodnutí o vstupu nového člena, firmy RESPILON Group.

„Jsem rád, že se společnost RESPILON Group stala novým členem komory. Její inovativní potenciál v oblasti využití nanovláken a spolupráce s izraelskými partnery je dalším úspěšným příkladem toho, jak propojovat výsledky výzkumu do tvorby produktů nové generace s vysokou přidanou hodnotou,“ říká JUDr. Pavel Smutný, Prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory.

„Česko-izraelská smíšená obchodní komora (ČISOK) systematicky pracuje na zapojování a spolupráci českých a izraelských firem na poli vědy, výzkumu a inovací, zejména v oblasti aplikovaného výzkumu a transferu výsledků VVI do průmyslové praxe,“ komentuje Linda Štucbartová, která v ČISOK vede sekci Věda, výzkum a inovace (VVI) a dodává: „Budeme rádi, když se RESPILON Group s námi zapojí do inovačních projektů a sdílení zkušeností.“

„Naším posláním je vývoj a výzkum v oblasti nanovláken a jejich využití pro lepší a zdravější život. Víme, že nanovlákna skýtají obrovské možnosti pro inovace a zároveň spolupráci s tvůrčími partnery z řady oblastí. Jsme rádi, že můžeme s našimi izraelskými spolupracovníky vyvíjet nové generace produktů. Těšíme se na spolupráci jak se členy ČISOK, tak v rámci inovačních inkubátorů,“ říká Roman Zima, CEO RESPILON Group.

 

Česko-izraelská smíšená obchodní komora (ČISOK):

Česko izraelská smíšená obchodní komora je nezisková nevládní organizace, která vznikla v únoru 1996 a je jednou z nejdéle fungujících obchodních komor působících v České republice. Jejím posláním je napomáhat svojí činností ke všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi českými a izraelskými podnikatelskými subjekty. Navazovat a rozšiřovat česko-izraelské kontakty, poskytovat informační servis podnikatelům a zajišťovat odbornou pomoc při uzavírání obchodních smluvních vztahů. V roce 2011 založila Česko-izraelská smíšená obchodní komora Cenu Arnošta Lustiga, jejíž prestiž rok od roku stoupá. Cílem je celospolečenská podpora hodnot Odvaha a Statečnost, Lidskost a Spravedlnost.

Více informací na www.cisok.cz a https://www.cenaarnostalustiga.cz/

Češi jako rouškoví Švejci  

Češi jako rouškoví Švejci – mladí mají tendenci ignorovat je, střední a starší generace pak přeceňovat účinnost, způsob nošení i starostlivost o ně

V Praze, 9. 10. 2020 – Navzdory dramatickému nárůstu počtu nakažených koronavirem Češi podceňují nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Až 6 % mladých do 26 let se nechrání vůbec. Jak vyplývá z bleskového průzkumu agentury IPSOS pro společnost RESPILON, zarážející z hlediska zdravotního i hygienického jsou především zjištění, že každý desátý Čech považuje textilní a jednorázové chirurgické roušky za „dostatečně funkční celý den“ (11,5 %), „nemusí se sterilizovat“ (11 %), a i tak ho „ochrání“ (14,7 %). Přeceňování účinku jednorázových ochranných pomůcek dýchacích cest dokazuje i zjištění, že necelá polovina Čechů (40,3 %) je mění pouze jednou denně, 15 % obyvatel republiky dokonce pouze jednou týdně. Problematické je i samotné „nošení“ – tato povinnost navzdory aktuální epidemiologické situaci vadí víc než třetině populace (36,1 %).

Počty nakažených i hospitalizovaných rekordně rostou, navzdory tomu 2,2 % Čechů se stále vůbec nechrání. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury IPSOS pro společnost RESPILON. Nařízená protipandemická opatření ignoruje dokonce až 6 % mladých do 26 let. „Rebelují“ především muži a obyvatelé Jihočeského (6,3 %) a Ústeckého kraje (6,5 %), obyvatelé větších měst a lidé se základním vzděláním (9,4 %). Z průzkumu vyplývá, že textilní roušky jsou nejčastější formou ochrany – využívají je 2/3 obyvatel ČR (62,2 %). Nejvyšší popularity se těší v regionech Vysočiny (72,7 %), v Libereckém (70,6 %) a Karlovarském (69,2 %) kraji. Chirurgické roušky (26,5 %) jsou populární ochranou především v Pardubickém, Královohradeckém a Jihočeském kraji. Používání kvalitnějších respirátorů (5,5 % celá populace ČR) stoupá s věkem (nejvíc je využívají lidé ve skupině 54+, 7 %). Respirátory chrání nejvíc obyvatele Prahy 14 %, dávají jim přednost lidé s vyšším vzděláním (2 % ZŠ vs. 7,6 % VŠ).

Téměř šokující z hlediska zdravotního/hygienického je především zjištění, že každý desátý Čech považuje svou stávající ochranu dýchacího ústrojí za dostatečně „funkční celý den“ (11,5 %), že se „nemusí sterilizovat“ (11 %), a i tak ho „ochrání“ (14,7 %). Přeceňování účinku jednorázových ochranných pomůcek dýchacích cest dokazuje i zjištění, že necelá polovina Čechů (40,3 %) je mění pouze jednou denně. 15 % obyvatel republiky dokonce mění ochranné pomůcky pouze jednou týdně. Pouze 16 % Čechů mění jednorázovou ochranu po každém použití.

„Ukazuje se, že se u části veřejnosti projevuje únava z dlouhodobosti omezení, resp. „naše švejkovství,“ a to vede k nesprávnému používání ochranných pomůcek dýchacích cest. To jako firma, která se od roku 2013 zabývá vývojem a výrobou kvalitních ochranných pomůcek z nanovláken, vnímáme mimořádně citlivě,“ reaguje na výsledky průzkumu Jana Zimová, výkonná ředitelka firmy RESPILON, a dodává: „Často je to právě z nevědomosti, kdy se lidé respirátorů nebo roušek dotýkají rukou v obličejové části, různě je při nošení upravují, nosí je během celého dne bez výměny nebo si je například sundají, aby si zakouřili, a následně tu samou ústenku nasadí znovu. Tím snižují účinnost anebo sami sebe přímo ohrožují, protože právě kontakt rukou s kapénkami obsahujícími virové částice COVID-19 a následný dotyk v oblasti obličeje patří k častým způsobům přenosu onemocnění.“

Třetina Čechů (35,3 %) přitom jako nejvýznamnější benefit aktuálně používaného ochranného prostředku dýchacích cest udává „ochranu lidí v mém okolí před koronavirem,“ resp. že jim „dobře sedí na obličeji“ (32,3 %). Toto je významně důležitý faktor především pro mladé lidi do 26 let (53,2 %) a pro střední generaci do 44 let (31 %), resp. lidi s vysokoškolským vzděláním (29,2 % ZŠ vs. 39,1 % VŠ). Pětina populace ČR se rozhoduje „spíš prakticky/pragmaticky“ – tj. nedostanu v ní pokutu (21,4 %) resp. že mě chrání před koronavirem (18,4 %). 

Mimochodem jen přibližně pro 1 z 10 Čechů (13,2 %) je důležité a považují za výhodu, že je jejich stávající ochranná pomůcka vyrobena v Česku. Z hlediska původu jsou největšími patrioty obyvatelé Olomouckého (29.6 %) a Pardubického (22,6 %) kraje. Ani fakt, že Česko se považuje za „kolébku nanotechnologií“ a jejich využívání masivně podporuje, se ale významněji nepřepsalo do parametrů, podle kterých si Češi vybírají osobní ochranné pomůcky. Nálepka „vyrobeno z nano materiálů“ je významná jen pro 4,6 % obyvatel ČR. Výjimkou je pouze „domácí“ Liberecký kraj, kde je původ důležitý pro 12 % respondentů.

Nepřekvapivě, při používání osobních ochranných prostředků dýchacích cest, téměř polovině Čechů vadí, že se jim „v nich špatně dýchá“ (42,8 %), resp. že se v nich „špatně mluví“ (24,2 %).  Problematické je i samotné „nošení“ – tato povinnost navzdory aktuální epidemiologické situaci vadí více než třetině populace (36,1 %).

Pokud se týká funkčnosti a kvalitativních parametrů ochranných prostředků dýchacích cest, Čechům překáží především nutnost praní a sterilizace (19,7 %), resp. že běžné tipy ochranných prostředků dýchacích cest neobsahují aktivní „dezinfekční“ složky – např. stříbro, měď, zinek (18,8 %), a proto nevydrží „dlouho funkční“ (16,4 %). Čechům dále vadí „roušky na jedno použití“ (13,8 %) a z toho plynoucí „velké množství odpadů“ (13,2 %).  Pro 1 z 10 Čechů (12,3 %) je problémem i fakt, že roušky nejsou vyrobeny z kvalitních nanomateriálů.

„Poměrně jasno mají Češi i o parametrech „ideální osobní ochranné pomůcky.“ Nejdůležitějším požadavkem je „celková a účinná ochrana.“ TOP 10 kritériím dominuje striktní požadavek na „filtraci 99,9 % virů.“  Stejně důležité je ale pro Čechy, aby se nejednalo o další jednorázovou masku, tj. aby respirátor měl funkčnost několik dnů. „Měl by být lehký, netlačit a zároveň by nemělo docházet k jeho vlhnutí a tím omezení účinnosti,“ říká výkonná ředitelka firmy RESPILON, Jana Zimová, a dodává: „Pomyslný žebříček kvalitativních parametrů pak uzavírá požadavek na přiměřenou pořizovací cenu, resp. z hlediska účinnosti, aby se respirátor sám dezinfikoval a nebylo nutné se o něj starat.“


O průzkumu:
Sběr dat byl realizován exkluzivně pro společnost RESPILON prostřednictvím aplikace Instant Research agentury IPSOS. Šetření probíhalo metodou on-line dotazování v úterý 6. 10. 2020 na reprezentativním vzorku 550 osob z IPSOS CASI panelu. Respondenty byli muži a ženy ve věku 18–65 let z celé ČR.

VYROBNÍ LINKA RESPILON 

Aktualizováno 8. 6. 2020

Naše výrobní linka už stojí na svém místě v Technologickém parku Brno.

 
Naše výrobní linka už stojí na svém místě v Technologickém parku Brno a i během víkendu jsme ladili zkušební provoz. O přechodu do plného provozu vás budeme informovat. 
 
Připravujeme krátké video, kde vám chceme umožnit nahlédnout do sterilních prostor naší výrobny. Níže malá ochutnávka z natáčení...
 

 

Výroba VIRUS KILLER v Brně a další novinky 

Aktualizace ke dni 3. 6. 2020

Dovolte nám, prosím, přiblížit situaci výroby Virus Killer zasazenou do kontextu posledních měsíců.

V dobré víře a zřejmě i v tehdejší naivitě jsme se v únoru tohoto roku rozhodli přijmout výzvu a produkt, Virus Killer, který jsme původně chtěli na trh uvést ke konci roku 2020, dát lidem v situaci, kdy byl nejvíce potřeba. Bohužel jsme to z důvodů níže popsaných nebyli doteď schopni naplnit. Velice nás tato situace mrzí. Našim zákazníkům jsme tento fakt oznámili, vysvětlili a peníze za předobjednávky začali vracet ještě před termínem prvního avizovaného doručení předobjednávky VK klientovi. Protože šlo o záležitost ochrany zdraví, tak jsme klienty, kteří o to měli zájem, vybavili jiným typem ochrany dýchacího ústrojí.

Restrikce spojené s koronavirovou pandemií napříč Evropou a celým světem stále přetrvávají. Díky nim se mnohé obchodní situace stávají nepřehlednými a nepredikovatelnými. Přestože si toto nemusíte umět úplně dobře představit, stačí, když se zamyslíte nad tím, jak významně se za poslední dobu změnil Váš život. V byznysovém prostředí to má intenzivnější a dlouhodobější dopad. Na mezinárodním trhu působíme od roku 2013, produkty ochrany dýchacího ústrojí jsou jen jedny z řady našeho portfolia nanovlákenných filtrů a membrán. Dnes však „celý svět vyrábí roušky“. Díky tomu je na mezinárodním trhu extrémní poptávka po materiálech určených pro výrobu různých typů ochranných pomůcek a zároveň stále přetrvávají různá nařízení, která podmiňují prioritizovat dodávky například výrobcům v dané zemi. Tato situace má vliv i na nás a znamená pro nás velmi dlouhou čekací lhůtu, a to nejen na materiály. Původní domluvy, termíny, možnosti najednou neplatí a nelze spolehlivěpracovat s žádnými reálnými časy. Díky tomu jsme nuceni i my neustále optimalizovat a přizpůsobovat se momentální situaci s maximálním využitím dostupných zdrojů. Poučili jsme se z toho, jak se námi komunikované plány v médiích obrátily proti nám. Proto teď chceme být mnohem obezřetnější, nesdělovat dopředu konkrétní termíny a podrobně informovat klienty o našich novinkách až v momentě, kdy budou v prodeji a nevystavovat se tak mediální šikaně, která nám bere spoustu sil v situacích, které nemůžeme ovlivnit.

Ze všech těchto důvodů jsme se rozhodli, že novou řadu produktů Virus Killer začneme prodávat na konci letošního roku. Vracíme se tedy k našemu úplně původnímu plánu pro uvedení řady VK na trh. Chceme mít dostatečný, „svobodný“, časový prostor na realizaci všech kroků s tím spojených. Platí, že produkty VK budeme vyrábět v Technologickém parku v Brně. Jsme pyšní na to, že se nám za daných podmínek, kdy restrikce spojené s koronavirem nejsou jen o omezeném pohybu osob, ale o omezeném pohybu všeho, podařilo pořídit výrobní linku a přepravit ji do České republiky. Nyní se již nachází v Technologickém parku nainstalovaná, ve fázi zkušebního provozu. Než budeme moci spustit výrobu řady VK, výrobní linku využijeme k produkci jiných inovativních nanovlákenných produktů.

Nadále intenzivně pracujeme s pro nás dostupnými možnostmi a budeme pro Vás zanedlouho mít tři hezké produktové novinky.  Zakládáme si na tom, že pracujeme s Vaší zpětnou vazbou a díky ní uvedeme na trh variantu letního R-shieldu - Hello summer. Látka tubusu je lehčí a prodyšnější, implementovali jsme novou generaci nosního klipu a přichází ve dvou velikostech, pro děti a dospělé. Varianta pro dospělé má oproti klasickému R-shieldu rozšířený tubus. Záhy bude také k dispozici úplně nový respirátor RespiRaptor, z nanovlákenné membrány ve výborném těsnícím tvaru. Podařilo se nám zdokonalit i další generaci okenní membrány, která je v momentálním období velice aktuální třeba pro alergiky. Jakmile tyto produkty budou k dispozici na e-shopu, budeme Vás o tom informovat.