RESPILON® Pro média

Respilon má splněny všechny zákonné požadavky pro uvedení produktů na trh 

Uvedení do problematiky legislativy produktů určených k ochraně zdraví uživatele – respirátorů a ústenek (lidově nazývaných jako roušky)

Jsou-li respirátory a ústenky určeny k ochraně zdraví uživatele, mohou spadat do dvou základních legislativních kategorií: osobní ochranné pracovní prostředky („OOPP“) a zdravotnické prostředky („ZP“).

Rozdíl mezi oběma kategoriemi je v určeném účelu použití.

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou určeny k ochraně zdraví uživatele před vnějšími riziky pro ...