RESPILON® Pro média

Spotřebitelské sdružení dTest zveřejnilo velký test roušek a respirátorů. Naše produkty potvrdily svoji kvalitu v nezávislém testování.

V Praze, 03.12. 2020


Spotřebitelské sdružení dTest zveřejnilo velký test roušek a respirátorů. Naše produkty potvrdily svoji kvalitu v nezávislém testování.

Mezi třináct výrobků v „nano“ kategorii zařadilo sdružení dTest do testování i náš nanovlákenný respirátor RespiPro Carbon (dTest ho v článku označuje Respilon Nano Filtration Halfmask ) a nákrčník R-Shield.

Respipro Carbon je balené po 3 kusech, nikoliv po jednom, jak se v tištěné podobě dTestu chybně uvádí.

 

Zveřejněné výsledky nás potěšily v několika oblastech: 

 

Filtrační účinnost nejmenších částic:

U filtrační účinnosti nejmenších částic do 0,2 µm byl podle výsledků provedených testů nejúspěšnější náš nanovlákenný respirátor. dTest uvádí: „Skrz materiál nejúspěšnějšího výrobku Respilon Nano Filtration Halfmask neprošlo rovných 90 % nejmenších částic.“

To je pro spotřebitele důležitá informace, zejména v současné době, kdy se snažíme co nejlépe chránit proti viru SARS-CoV-2.

Pro doplnění uvádíme výsledky filtrační účinnosti, které v rámci certifikačního procesu RespiPro Carbon pro třídu FFP2 realizovala certifikační autorita, Výzkumný ústav bezpečnosti práce:

Jak ukazují výsledky naměřených hodnot v tabulkách, nanovlákenný respirátor RespiPro Carbon poskytuje svému nositeli spolehlivou ochranu.

U testované účinnosti filtrace našeho nákrčníku R-Shield formuloval dTest pozitivní výsledek tak, že naměřená účinnost filtrace odpovídá úrovni třídy FFP2 a zůstává funkční i po vyprání.

Nákrčník není ochranným pracovním prostředkem (OOP), to znamená, že se na něj nevztahuje norma FFP a výrobce ji nemůže deklarovat ani k němu vystavit CE. Nicméně jak konstatuje ve svém materiálu dTest, úroveň účinnosti filtrace u testovaného nákrčníku R-Shield odpovídá FFP2 a zůstává i po vyprání.

 

Kromě filtrační účinnosti měřil dTest také prodyšnost ochranných pomůcek

dTest uvádí ve svém materiálu prodyšnost v procentech a se slovním hodnocením „dostatečné“.

Standardně se podle normy měří prodyšnost (neboli vdechovací odpor) v Pascalech podle průtoku litrů vzduchu za minutu. Norma u třídy FFP2 stanovuje vdechovací odpor (prodyšnost) následovně: při průtoku 30 litrů za minutu nejvýše 70 Pascalů (Pa) a při průtoku 95 litrů za minutu nejvýše 240 Pascalů (Pa). Čím je naměřené číslo nižší, tím je prodyšnost materiálu lepší. Dvě úrovně průtoku vzduchu za minutu simulují člověka „v klidu“ a „při práci – při zadýchání“.

Prodyšnost respirátoru RespiPro Carbon (FFP2) máme změřenou certifikační autoritou VUBP (Výzkumný ústav bezpečnosti práce), který stanovil tyto výsledky v rámci certifikačního měření pro třídu FFP2. Jak je z výsledků vidět, naměřené hodnoty jsou hluboko pod limitem, který definuje norma FFP2:  

U nákrčníku R-Shield uvádí dTest vyšší prodyšnost než u respirátoru. To se nejeví jako realistické, protože látkový tubus u R-Shieldu je méně prodyšný než nanovlákenná membrána u respirátoru RespiPro Carbon (FFP2). Ale nevíme, v jakých podmínkách a jakou metodou probíhalo měření.  

 

Filtrační účinnost u nákrčníku R-Shield:

dTest nezveřejňuje informace o metodách a průběhu testování, například jestli byla testovaná pouze nanovlákenná membrána nebo celý nákrčník včetně tubusu a konkrétně která jeho část. Proto nelze komentovat konkrétní čísla.

Uvádíme zde pro informaci výsledky testů na záchyt virů a bakterií, které realizovala renomovaná americká laboratoř Nelson Lab. Ta se na tento typ testů specializuje a je vyhledávanou certifikovanou laboratoří pro výrobky z celého světa.

Nelson Lab testovala záchyt naší nanovlákenné membrány, která je všitá v nákrčníku v oblasti nosu a úst:

 

Tabulka účinnosti virové filtrace (VFE) při průměrné velikosti částic 2,8 µm:

(čísly 1-5 jsou označeny testované vzorky nanovlákenné membrány)

 
Tabulka účinnosti bakteriální filtrace (BFE) při průměrné velikosti částic 2,9 µm:

(čísly 1-5 jsou označeny testované vzorky nanovlákenné membrány)

 

Tabulka účinnosti filtrace (sloupec Filtration Efficiency) neživotaschopných částic o velikosti 0,1 µm:

(čísly 1-5 jsou označeny testované vzorky nanovlákenné membrány)

 

Prodyšnost nanovlákenné membrány, která je všitá v oblasti nosu a úst, v nákrčníku R-Shield:

Testování proběhlo v Nelson Labs:

Prodyšnost je zde vyjádřená jako diferenční tlak (Delta P): zkušební vzorky s diferenčním tlakem nižším než 49 pascalů (Pa) / cm2 splňují požadavky normy EN 14683: 2005 jako typ IR a / nebo typ IIR. (norma platná pro zdravotnické prostředky)

 

Celkovou prodyšnost nákrčníku R-Shield ovlivňuje i materiál látkového tubusu. V létě jsme uvedli na trh variantu „light“ s lehčím materiálem, který se pohodlněji nosí a napomohl většímu komfortu při dýchání.

Pokud máte zájem dozvědět se další informace o našich produktech nebo o naší výrobě v Technologickém Parku Brno, obraťte se na nás, prosím, na: media@respilon.com.