Technologie DrySerum

Kosmetické účinné látky vhodné pro suché sérum

Přírodní molekuly a extrakty – přírodní molekuly a výtažky najdou své použití v přírodním léčitelství, kosmetice, potravinářství i v krmivech. Přírodní extrakty jsou bohaté na molekuly, které jsou náchylné k oxidaci a fotodegradaci, či citlivé na tepelné namáhámí (např. antioxidanty, protizánětlivé molekuly, vitamíny, enzymy a polymerové molekuly). Při výrobě, skladování nebo používání může dojít k podstatnému snížení jejich účinnosti kvůli oxidaci, teplotnímu šoku nebo degradaci vlivem UV záření. Technologie suchého séra umožňuje takové molekuly enkapsulovat do polymerových matric, což zvýší jejich stabilitu a ochrání je před poškozením.

Soli a anorganické živiny – pro přípravu vysoce mineralizovaných matric lze nanovlákna obohatit o soli a/nebo jejich cheláty. Jsou-li tyto molekuly enkapsulovány, může se prodloužit jejich rozpouštěcí rychlost, lze je ochránit před pohlcováním vlhkosti, zakrýt jejich nepříjemnou chuť nebo regulovat jejich uvolňování a dostupnost.

Vitamíny– vitamíny bývají náchylné k degradaci vlivem okolního a biologického prostředí. Navíc u nich, z pohledu chemie, často narážíme na problémy s rozpustností a biodostupností. Suché sérum umožňuje efektivní nanoenkapsulaci vitamínů a reguluje jejich biodostupnost v kosmetických, výrobcích.

Malé hydrofobní molekuly – malé hydrofobní molekuly často naráží na problém špatné rozpustnosti ve vodě. Jejich nanoenkapsulace do nanovláken z PVP, PEG nebo derivátů celulózy pomocí unikátní technologie emulzí zajištěné technologií NUENEX se projeví zlepšením jejich rozpustnosti. Zvlákňováním molekul na nanovlákna získáváme pevné disperze se sníženou krystaličností – tato technologie zvlákňování emulzí umožňuje kombinovat vhodné pomocné látky bez rizika oddělování fází při uskladnění. Je vhodná pro širokou škálu kosmetických přísad včetně antibiotik, antivirotik a protizánětlivých léči i k dosažení úbytku vrásek a bělícího efektu.

Malé hydrofilní molekuly – v případě malých hydrofilních molekul nebývá s jejich rozpustností problém. Suché sérum však řeší zásadní komplikaci u malých hydrofilních molekul, a to jejich rychlou rozpustnost, která znesnadňuje pokusy o jejich dlouhodobé uvolňování. Díky technologii NUENEX mají výsledná vlákna strukturu jádra a pláště, což jim umožňuje bariérovou kontrolu uvolňování v řádu nanometrů. Možnost vytvářet současně homogenní pevné disperze a mechanismy uvolňování s bariérovou kontrolou zlepšuje reprodukovatelnost profilu uvolňování a pomáhá řešit komplexní úskalí výroby směsí. Hlavní využití se nabízí pro časově řízené uvolňování v kosmetických přípravcích s dlouhotrvajícím účinkem.

Bílkoviny a peptidy – aktivní molekuly s proteinovou bází jsou jádrem inovací v kosmetickém průmyslu. Co se týče enzymů, hormonů, růstových faktorů, imunoterapeutik, vakcín, antimikrobiotik nebo kosmetologických peptidů, je jejich stabilita a dlouhodobá funkce obrovskou překážkou při vytváření směsí. Díky emulgaci dokáže NUENEX spolehlivě zapouzdřit molekuly do nanovláken a ochránit je tak před degradací vlivem enzymů. Suché sérum se vyrábí netermální metodou, jejímž výsledkem je rychlé odpaření rozpouštědel a utvoření pevné disperze. Výběrem vhodných polymerů lze načasovat uvolňování aktivních molekul i jejich uvolňování spouštět či imobilizovat, což zvyšuje jejich praktickou hodnotu.

Probiotika – probiotika (spory bakterií a hub) nabývají na popularitě v celé řadě kosmetických přípravků. Suché sérum je ideální metodou pro šetrnou a efektivní enkapsulaci probiotik. V prvé řadě chrání šetrná enkapsulace za pokojové teploty probiotika před poškozením a ztrátou aktivity. Navíc lze výběrem aktivních molekul dosáhnout dalších funkcí, jako např. regulovaného uvolňování, uvolňování citlivého na pH nebo maskování chuti.

Liposomy a měkké systémy dodávání na bázi nanočástic – liposomy, polymerosomy, částice lipidů v pevném skupenství a další systémy měkkých nanočástic jsou hojně využívány pro dodávání aktivních molekul do hlubokých vrstev kůže. Tyto systémy však mají mnoho praktických nevýhod, jako např. nízkou stabilitu, omezenou kapacitu, kolik molekul zvládnou pojmout nebo shlukování. Suché sérum je ideálním řešením těchto problémů. Díky rychlému zapouzdření, zaschnutí a znehybnění v polymerové matrici jsou tyto systémy na bázi měkkých nanočástic během skladování při pokojové teplotě stabilizované, při rozpouštění se uvolňují snadno a neshlukují se.

Anorganické nanočástice – anorganické nanočástice, jako např. oxidy kovů (tj. TiO2, ZnO), dnes nacházejí uplatnění ve funkčních kosmetických přípravcích, jako jsou třeba opalovací krémy. NUENEX umožňuje zapouzdřovat nanočástice za použití disperzní enkapsulace, takže vzniklé suché sérum v sobě má zapouzdřené imobilizované nanočástice. S pomocí této technologie lze anorganickou složku do vláken uzavírat velmi efektivně – až do 60 % váhy.