RESPILON® Reference

„Váš sponzorský dar pomohl zlepšit kvalitu zdravotní péče“

Váš sponzorský dar pomohl zlepšit kvalitu zdravotní péče

Drazí přátelé,

dovolte mi vyjádřit můj dík za Vaši přízeň ohledně charitativního fondu DĚTI NA DLANI. Váš sponzorský dar pomohl zepšit kvalitu zdravotní péče předčasně narozeným dětem ve státních nemocnicích. 

Uvědomujeme si, že bez Vaší pomoci by nebylo možné koupit drahé lékařské vybavení, které v mnoha odděleních neonatologie v České republice stále chybí, je to jeden ze základních pilířů kvalitní zdravotní péče o novorozence. 

 

Předseda správní rady fondu
Ing. Dušan Fibingr, Ph.D.