RESPILON® Reference

„Díky používání ReSpimasky byl můj syn méně nemocný“

Díky používání ReSpimasky byl můj syn méně nemocný

Začali jsme vzájemnou kooperaci v čas, kdy můj syn podstupoval protirakovinnou léčbu. Obličejová maska ReSpimask® pomohla nejen mému synu, ale i mně, během jeho léčby. Opravdu jde vidět rozdíl - během používání ReSpimasky byl můj syn méně nemocný a jeho protirakovinná léčba nebyla odložena kvůli infekčním onemocněním.

Jakmile byl můj syn vyléčen, založila jsem nadační fond, který pomáhá dětem s podobnými problémy. Byla jsem velice vděčná za nabídku kooperace z RESPILON Group s.r.o. a po mé pozitivní zkušenosti jsem začala nabízet nanovlákenné masky ostatním rodinám, jejichž děti trpěly onkologickými onemocněními. Jsem opravdu vděčná, že tyto rodiny aktivně žádají ReSpimasky samy od sebe. Velice si vážím naší vzájemné kooperace s firmou RESPILON.

 

Nadační fond Šance onkoláčkům

Lenka Klasnová