RESPILON® Pro média

Vztah mezi firmou Redspeare a Respilon

Aktualizace ke dni 30. 5. 2020


Firmu Redspeare jsme založili na začátku našeho podnikání v oblasti nanovlákenných produktů v roce 2013 jako právní subjekt ve Velké Británii, abychom mohli co nejrychleji vstoupit na velmi konkurenční asijský trh. Jakmile jsme získali dostatečné renomé a důvěru zákazníků, založili jsme v roce 2015 v České republice dceřinou firmu Respilon Group, na kterou jsme převedli aktivity společnosti Redspeare, která posléze ukončila svoji činnost. Mezi firmami Redspeare a její nástupnickou firmou Respilon byla uzavřena smlouva o postoupení práv, na základě které došlo k převodu hmotných a nehmotných práv. Na firmu Respilon přešlo produktové portfolio a také například výsledky spolupráce s různými institucemi. Produkt ReSpimask má ve svém designu dodnes červený lomený šíp, což byl symbol používaný firmou Redspeare.