RESPILON® Pro média

Vyjádření k závěrům České obchodní inspekce

Brno, 3. 11. 2020


Dovolujeme si reagovat na informace, které se objevily v těchto dnech v médiích v souvislosti se závěrem České obchodní inspekce vůči naší společnosti. V některých z nich jsme bohužel nedostali možnost se k situaci vyjádřit, i když by to z hlediska vyváženosti informací byl správný postup.

Potvrdilo se, že i pro ČOI je složité pracovat v prostředí, kdy na nejmodernější výrobky využívající nové technologie a parametry nejsou zatím vytvořené adekvátní normy a kategorie. Náš nákrčník R-Shield byl prvním produktem svého druhu na trhu před třemi lety a jeho spolehlivou funkčnost oceňují i pacienti s nízkou imunitou. ČOI k němu požadovala dokument Prohlášení o shodě, který nemůže být námi coby výrobcem vystaven, protože to neumožňuje žádná platná norma. Naopak, kdybychom ho vystavený měli, porušili bychom zákon.

Do stejné situace by se dostal kdokoli jiný z výrobců podobného antivirového šátku či nákrčníku. Stávající normy byly tvořené před třiceti lety, dávno před využitím nanovláken. To činí problémy nejenom nám, ale i dalším výrobcům nanovlákenných produktů. 

Ještě doplníme, že k nápravě administrativních částí došlo ještě v průběhu šetření. Právě náš otevřený přístup a plnou součinnost inspekce reflektovala ve svých závěrech.  

 

Zde uvádíme ještě širší vysvětlení a kontext, který je velmi důležitý pro pochopení složitosti celé situace: 

R-Shield jsme uvedli na trh v roce 2018, a to na základě odezvy od našich klientů-pacientů, kteří byli nuceni nosit na veřejnosti ochranu dýchacích cest, což bylo ještě na konci minulého roku nestandardní a způsobovalo to značné emoce. Vymysleli jsme proto, že nanovlákennou ústenku, která velmi účinně zachytává viry, bakterie a další škodliviny, schováme do látkového tubusu a umožníme tak těmto lidem takzvaně splynout s davem. To je bezvadné a funkční a lidem to přináší řešení jejich situace. Funkčnost je potvrzená nezávislým testem. Ale normy tento typ produktu zatím neumí zařadit.

Máte funkční produkt, ale nemáte na něj normu, kategorii. Ještě ji nikdo nenapsal. To znamená, že k tomuto typu produktu, nemůže být vystaveno tzv. CE neboli Prohlášení o shodě. Na vysvětlenou je důležité říci, že Prohlášení o shodě si vystavuje sám výrobce nikoli nezávislý úřad. V Prohlášení o shodě výrobce deklaruje, že byl daný výrobek posouzen dle stanovených norem. V tomto případě norma neexistuje, takže CE jako výrobce nemůžete vystavit. Nemá to ale nic společného s tím, že výrobek funguje.

V této situaci se nacházíme všichni výrobci, kdo tento typ antivirového šátku nebo nákrčníku vyrábíme. Máme testovanou funkčnost nanomembrány, která je všitá v oblasti nosu a úst a zajišťuje účinný záchyt. Funguje spolehlivě, běžně ho nosí i lidé s nízkou imunitou. Proto voláme spolu s dalšími firmami a českou nanoasociací po aktualizaci norem. Ochrana dýchacího ústrojí je komplexní a složitá problematika, ve které se málokdo dobře orientuje a často se i v médiích dočtete špatné výklady a zavádějící interpretace, které lidi matou a nás poškozují.

Vadí nám, že jsme tím v podstatě biti za to, že přinášíme lidem inovace z nových materiálů, se kterými si normy ještě neumí poradit.