RESPILON® Pro média

Vánoce s covidem-19 – každý druhý Čech vnímá vyšší riziko nákazy, 1/3 populace má dokonce v pandemickém adventu větší obavy o zdraví, přesto až 1/4 neomezí sociální kontakt, ukázal bleskový průzkum

V Praze, 24. 11. 2020


Advent i Vánoce v časech pandemie covidu-19 budou definitivně jiné. Jak vyplývá z bleskového průzkumu agentury IPSOS pro společnost RESPILON, vyšší riziko nákazy vnímá až polovina populace a třetina Čechů s obavou sleduje aktuální rozvolňování protipandemických opatření – hitem tak budou dárky se zdravotní tematikou. Češi s nižším vzděláním sice rizika nákazy přestávají bagatelizovat, výsledky ale obecně ukazují na vzrůstající frustraci, rezignaci a únavu napříč generacemi. Negativní emoce a nevoli budí hlavně omezení tradičních adventních trhů, půlnočních vánočních mší, ale i další omezení. Z průzkumu také vyplývá, že 1 Čech z 10 nadále považuje nošení ochranných prostředků dýchacích cest za „zcela zbytečné,“ resp. za „rezignaci“ společnosti najít účinnější řešení.

Každý druhý Čech (52,5 %) si zřetelně uvědomuje, že advent a Vánoce přinesou větší riziko nákazy covidem-19. Podle necelé třetiny respondentů reprezentativního průzkumu (31,6 %) se rizika nemění a pouze 10 % obyvatel ČR vnímá riziko nákazy jako menší. Vyššího rizika nákazy se obávají spíš ženy.

Zatímco vnímání rizik se u SŠ/VŠ vzdělaných lidí nemění (považují ho nadále za vážné), lidé s nižším vzděláním z vesnic a z menších obcí a měst rizika naopak přestávají bagatelizovat. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury IPSOS pro společnost RESPILON. V souvislosti s rozvolňováním opatření má o své zdraví (a zdraví své rodiny) větší obavy víc než třetina populace (34,5 %). Stejné obavy jako dosud má téměř polovina Čechů (43,7 %). Pouze necelá 1/5 obyvatel ČR (16,3 %) se obává méně. Největší obavy mají obyvatelé Karlovarského, Středočeského, Ústeckého kraje a Kraje Vysočina. Naopak nejmenší obavy mají Pražané anebo obyvatelé Jihočeského a Moravskoslezského kraje.

Největší riziko nákazy hrozí podle téměř každého druhého respondenta (46,7 %) v hypermarketech a velkých nákupních centrech, které se v rámci rozvolňování opatření otevřenou pravděpodobně v nejbližších dnech. Jako rizikové vnímá téměř třetina Čechů adventní trhy (30,7 %), i když se budou konat v omezené formě, dále pak nákupní výlety do větších měst / příhraničí (31,2 %) anebo taky běžné nákupy v supermarketech (30,8 %). Za významný potenciální zdroj nákazy covidem-19 v nejbližších týdnech pak každý třetí obyvatel Česka označil firemní (neoficiální) večírky (34,3 %) a cestování MHD / veřejnou dopravou (30,1 %).

Až pětina Čechů se pak obává rizikových „kontaktů dětí ve škole/školce“ (20,1 %), případně setkávání s přáteli (17,2 %), návštěv pracoviště (16,7 %) nebo lékaře (15,3 %). Přibližně každý pátý Čech (23,6 %) si pak riziko šíření pandemie covidu-19 spojuje s rodinnými návštěvami. Respondenti z příhraničních regionů se nejvíc obávají nákupní mobility obyvatel, v Praze a Středočeském kraji cestování veřejnou dopravou. Za nejméně rizikový pak Češi napříč věkovými skupinami shodně uvádějí kontakty s partnerem/partnerkou (manželem/manželkou) – 2,5 % respondentů.

„Covid jednoznačně ovlivní i obsah vánočních balíčků. Téměř každý pátý Čech v něm najde multivitaminy (17,6 %), čajové směsi – často i vlastnoručně sesbírané nebo zabalené (13,8 %), respektive různé prostředky na přímou podporu imunity (10,9 %). Pod stromečkem pak najdeme kosmetiku s dezinfekčními přísadami (6,3 %) a různé tinktury nebo alkohol (5,0 %),“ cituje z výsledků průzkumu Jana Zimová, výkonná ředitelka firmy RESPILON, a dodává: „Vánoční ponožky zřejmě v tomto roce vystřídají roušky a respirátory. Jsou symbolem roku 2020 a jejich různé varianty najde pod vánočním stromkem každý desátý Čech (10 %). A nejen vlastnoručně ušité, ale i ty značkové – vyrobené z kvalitních nanovláken. Taková je i naše řada VK RespiPro. Certifikovaná nanovlákenná membrána Respilon znemožňuje virům projít skrze respirátor a poskytuje nositeli plnou ochranu oběma směry.     VK RespiPro se díky samosterilizaci spolehlivě stará o svého majitele i o sebe. Je určený k opakovanému nošení, je šetrný k pokožce a zcela bezúdržbový.“

Stále ještě hodně nejasností a zmatků o finální podobě opatření v čase adventu vyvolává u Čechů negativní emoce. Nekonání, respektive výrazná omezení adventních trhů – to je pro téměř polovinu obyvatel ČR (41,8 %) vůbec ta nejpřísnější restrikce, i když scházet nám budou i rodinné sešlosti a návštěvy (39,7 %) a setkávání s přáteli (35,1 %). 15 % Čechů by vadilo pokračování zákazu návštěv, respektive nemožnost vzít si z nemocnice nebo domova důchodců svého příbuzného domů na svátky.

Rozloučit se s tradičními silvestrovskými a novoročními oslavami v podobě, jak je známe, je těžké pro víc než pětinu respondentů (22,2 %). Bez tradiční půlnoční vánoční mše by to nebyly „ty pravé svátky“ pro 16 % Čechů. Scházel by nám taky tradiční prodej živých vánočních kaprů a stromků (18,6 %), firemní párty (15,5 %), školní besídky (12,5 %), živý betlém (11,9 %) nebo taky vánoční/novoroční pobyty (12,3 %) a tříkrálové koledování (8,4 %). Nepřekvapivě – mladším účastníkům průzkumu budou scházet hlavně tradiční trhy, silvestrovské oslavy, ale i setkávání s kolegy. Starším ročníkům a zejména pak obyvatelům z vesnic nebo menších obcí Vysočiny, Jihomoravského, Královéhradeckého a Plzeňského kraje by chyběly tradice duchovního rázu.

Pražákům by naopak nejvíc scházely párty, ale zároveň nejcitlivěji vnímají nemožnost setkat se o Vánocích s rodinou, respektive nenavštívit své příbuzné v domovech důchodců.

Zarážející z hlediska šíření infekce je pak zjištění, že navzdory zvýšeným rizikům víc než čtvrtina populace (27,8 %) nijak neomezí své sociální kontakty. Na širší rodinu a přátele návštěvy omezí každý desátý Čech (11,5 %). Pouze na nejbližší rodinu a přátele své sociální kontakty omezí téměř třetina Čechů (31,2 %).

Výrazná omezení setkávání plánuje pouze čtvrtina obyvatelů ČR (24,1 %) – potkají se výhradně s vybranými příbuznými. Až 3,6 % Čechů se v souvislosti s riziky pandemie covidu-19 vzdá všech fyzických návštěv (v kontaktu budou pouze on-line).

Zdá se, že edukace a vysvětlování zabírá stále jen částečně. Co se týče možností zlepšení osobní ochrany v rámci boje s pandemií, 40,8 % Čechů sází především na pečlivější hygienu roušek a respirátorů, respektive jejich častější výměnu, aby nevlhly, a tak neztrácely účinnost (35,2 %). Extrémně důležitým faktorem je pro víc než pětinu populace (23,6 %) naučit se „správnému zacházení“ – tj. jak si roušku/respirátor nasazovat, nesahat na ně, abychom dotykem neinfikovali sami sebe,“ reaguje na výsledky průzkumu Jana Zimová, výkonná ředitelka firmy RESPILON, a dodává: „Lehce optimistickou zprávou je, že Češi sledují trendy. Dokazuje to i zjištění, že víc než 1/5 Čechů (21,1 %) preferuje „kvalitnější prostředky vyrobené z nanovláken“, respektive „certifikovaný respirátor se samosterilizační schopností“ (9,8 %). Takový je ideálním řešením pro všechny „unavené a naštvané“ Čechy, kteří ale situaci nepodceňují. Respirátor VK RespiPro se totiž sám sterilizuje, poskytuje spolehlivou ochranu i při opakovaném použití, a přitom nevyžaduje žádnou péči.“


O průzkumu:

Sběr dat byl realizován exkluzivně pro společnost RESPILON prostřednictvím aplikace Instant Research agentury IPSOS. Šetření probíhalo metodou on-line dotazování v období od pátku 20.11 do pondělí 23. 11.  2020 na reprezentativním vzorku 550 osob z IPSOS CASI panelu. Respondenty byli muži a ženy ve věku 18–65 let z celé ČR.