Certifikace

Produktová řada White

RespiRaptor

RespiRaptor

 
Certifikáty / Test reporty
EU Type-Examination Certificate 
Certifikát GB2626
EU – prohlášení o shodě
 
 

 

Certifikace povinné

EU Type-Examination Certificate – certifikát vystavený certifikační autoritou VÚBP v České republice, která potvrzuje, že se produkt RespiRaptor řadí mezi respirátory typu FFP2 s filtrační účinností pevných částic nad 94 %. Splňuje evropskou normu EN149:2001 + A1:2009.

EU prohlášení o shodě – prohlášení vystavuje sám výrobce produktu a informuje o skutečnosti, že byl produkt posouzen dle stanovených norem a zákonů. Je bezpečný a používaný v souladu s těmito doporučeními, normami a zákony.  

 

Certifikace nad rámec povinností

Certifikát GB2626 – norma akceptovatelná v Číně, která deklaruje, že se RespiRaptor řadí mezi respirátory typu FFP2.

 

 

Druhá generace RespiPro White

1_RespiPro_White_Respilon

 
 
Certifikáty / Test reporty
EU Type-Examination Certificate  
Test report na záchyt virů
Test report na záchyt bakterií
EU – prohlášení o shodě
 

Certifikace povinné

EU Type Examination Certificate – certifikát vystavený certifikační autoritou GÉPTESZT v Maďarsku, která potvrzuje, že se produkt RespiPro White druhé generace řadí mezi respirátory typu FFP2 s filtrační účinností pevných částic nad 94 %. Splňuje evropskou normu EN149:2001 + A1:2009.

EU prohlášení o shodě – prohlášení vystavuje sám výrobce produktu a informuje o skutečnosti, že byl produkt posouzen dle stanovených norem a zákonů. Je bezpečný a používaný v souladu s těmito doporučeními, normami a zákony.  

 

Certifikace nad rámec povinností

Test report na záchyt virů – test report vydaný renomovaným americkým institutem Nelson Labs, který potvrzuje záchyt virů na 99,9 % u filtrační membrány RNF 2.0 použité v produktu RespiPro White druhé generace. 

Test report na záchyt bakterií – test report vydaný renomovaným americkým institutem Nelson Labs, který potvrzuje záchyt bakterií na 99,9 % u filtrační membrány RNF 2.0 použité v produktu RespiPro White druhé generace. 

 

 

RespiPro White

1_RespiPro_White_Respilon

 
Certifikáty / Test reporty
EU Type-Examination Certificate No.: 0200-PPE-08901 version 2 (COVID-19)
Test report na záchyt virů
Test report dle ČSN EN ISO 10993 na stanovení cytotoxicity, kožní dráždivosti, senzibilizace
EU – prohlášení o shodě
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení (EN) - Declaration

 

Certifikace povinné

EU Type Examination Certificate – certifikát vystavený certifikační autoritou FORCE v Dánsku, která otestovala, že produkt RespiPro White splňuje doporučení RFU, tedy že účinnost filtrace odpovídá standardu pro respirátory RFU 02.075 ver. 2. Respirátor je vyráběn za účelem ochrany proti nemoci COVID-19. Jak pro tento konkrétní účel vyžaduje doporučení Světové zdravotnické organizace, je jmenovitý filtrační koeficient respirátoru stejný jako jmenovitý filtrační koeficient FFP2 stanovený EN 149:2001+A1:2009. 

EU prohlášení o shodě – prohlášení vystavuje sám výrobce produktu a informuje o skutečnosti, že byl produkt posouzen dle stanovených norem a zákonů. Je bezpečný a používaný v souladu s těmito doporučeními, normami a zákony.  

 

Certifikace nad rámec povinností

Test report na záchyt virů – test report vydaný renomovaným americkým institutem Nelson Labs, který potvrzuje záchyt virů v rozmezí 99,8 % až 99,9 % u filtrační membrány RFT použité v produktu RespiPro White. 

Test report dle ČSN EN ISO 10993 na stanovení cytotoxicity, kožní dráždivosti, senzibilizace – Státní Zdravotní ústav v Praze, zkušební laboratoři č. 1206, akreditovaná ČIA, centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti testovali dle ČSN EN ISO 10993 RespiPro White. Testy prokázaly že RespiPro White je necytotoxický, není kožním dráždidlem a nevykazuje potenciál senzibilizace pro kůži.