Certifikace

Produktová řada VK

VK RespiRaptor

VK RespiRaptor

 
 
 
Certifikáty / Test reporty  
EU Type-Examination Certificate 
Test report na deaktivaci virů
Test report dle ČSN EN ISO 10993 na stanovení cytotoxicity, kožní dráždivosti, senzibilizace
EU – prohlášení o shodě

 

Certifikace povinné

EU Type-Examination Certificate – certifikát vystavený certifikační autoritou GÉPTESZT v Maďarsku, která potvrzuje, že se produkt VK RespiRaptor řadí mezi respirátory typu FFP2 s filtrační účinností pevných částic nad 94 %. Splňuje evropskou normu EN149:2001 + A1:2009.

EU prohlášení o shodě – prohlášení vystavuje sám výrobce produktu a informuje o skutečnosti, že byl produkt posouzen dle stanovených norem a zákonů. Je bezpečný a používaný v souladu s těmito doporučeními, normami a zákony.  

 

Certifikace nad rámec povinností

Test report na deaktivaci virů  – Nelson Labs Virucidal screening test – Testováním akcelerované mědi byla renomovanou americkou laboratoří potvrzena deaktivace virů. 

Test report dle ČSN EN ISO 10993 na stanovení cytotoxicity, kožní dráždivosti, senzibilizace – Státní Zdravotní ústav v Praze, zkušební laboratoři č. 1206, akreditovaná ČIA, centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti testovali dle ČSN EN ISO 10993 VK RespiRaptor. Testy prokázaly že VK RespiRaptor je necytotoxický, není kožním dráždidlem a nevykazuje potenciál senzibilizace pro kůži.

 

Druhá generace VK RespiPro

VK RespiPro 2.0

 
 
 
Certifikáty / Test reporty 
EU Type-Examination Certificate  
 Test report na deaktivaci virů   
Test report dle ČSN EN ISO 10993 na stanovení cytotoxicity, kožní dráždivosti, senzibilizace
EU – prohlášení o shodě

 

Certifikace povinné

EU Type-Examination Certificate – certifikát vystavený certifikační autoritou GÉPTESZT v Maďarsku, která potvrzuje, že se produkt VK RespiPro druhé generace řadí mezi respirátory typu FFP2 s filtrační účinností pevných částic nad 94 %. Splňuje evropskou normu EN149:2001 + A1:2009.

EU prohlášení o shodě – prohlášení vystavuje sám výrobce produktu a informuje o skutečnosti, že byl produkt posouzen dle stanovených norem a zákonů. Je bezpečný a používaný v souladu s těmito doporučeními, normami a zákony.  

 

Certifikace nad rámec povinností

Test report na deaktivaci virů  – Nelson Labs Virucidal screening test – Testováním akcelerované mědi byla renomovanou americkou laboratoří potvrzena deaktivace virů. 

Test report dle ČSN EN ISO 10993 na stanovení cytotoxicity, kožní dráždivosti, senzibilizace – Státní Zdravotní ústav v Praze, zkušební laboratoři č. 1206, akreditovaná ČIA, centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti testovali produkt dle ČSN EN ISO 10993. Testy prokázaly že je necytotoxický, není kožním dráždidlem a nevykazuje potenciál senzibilizace pro kůži. Tímto prokazujeme, že náš produkt je ve styku s pokožkou naprosto bezpečný.

 

VK RespiPro

VK RespiPro

 
Certifikáty / Test reporty
  EU Type-Examination Certificate No.: 0200-PPE-08903 version 4 (COVID-19)
Test report na záchyt virů 
Test report na deaktivaci virů
  Test report o neuvolňování částic akcelerované mědi
Test report dle ČSN EN ISO 10993 na stanovení cytotoxicity, kožní dráždivosti, senzibilizace
EU – prohlášení o shodě
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení (EN) - Declaration

 

Certifikace povinné

EU Type Examination Certificate – certifikát vystavený certifikační autoritou FORCE v Dánsku, která otestovala, že produkt VK RespiPro splňuje doporučení RFU, tedy že účinnost filtrace odpovídá standardu pro respirátory RFU 02.075 ver. 4. Respirátor je vyráběn za účelem ochrany proti nemoci COVID-19. Jak pro tento konkrétní účel vyžaduje doporučení Světové zdravotnické organizace, je jmenovitý filtrační koeficient respirátoru stejný jako jmenovitý filtrační koeficient FFP2 stanovený EN 149:2001+A1:2009.  

EU prohlášení o shodě – prohlášení vystavuje sám výrobce produktu a informuje o skutečnosti, že byl produkt posouzen dle stanovených norem a zákonů. Je bezpečný a používaný v souladu s těmito doporučeními, normami a zákony.  

 

Certifikace nad rámec povinností

Test report na záchyt virů – test report vydaný renomovaným americkým institutem Nelson Labs, který potvrzuje záchyt virů v rozmezí 99,8 % až 99,9 % u filtrační membrány RFT použité v produktu VK RespiPro. 

Test report na deaktivaci virů  – Nelson Labs Virucidal screening test – Testováním akcelerované mědi byla renomovanou americkou laboratoří potvrzena deaktivace virů. 

Test report o neuvolňování částic akcelerované mědi – test report vydaný Akademií věd České republiky, který potvrzuje bezpečné užívání produktu v souladu s normami.  

Test report dle ČSN EN ISO 10993 na stanovení cytotoxicity, kožní dráždivosti, senzibilizace – Státní Zdravotní ústav v Praze, zkušební laboratoři č. 1206, akreditovaná ČIA, centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti testovali dle ČSN EN ISO 10993 VK RespiPro. Testy prokázaly že VK RespiPro je necytotoxický, není kožním dráždidlem a nevykazuje potenciál senzibilizace pro kůži. Tímto prokazujeme, že náš produkt je ve styku s pokožkou naprosto bezpečný.