Certifikace

Produktová řada Carbon

RespiPro Carbon

1_RespiPro_Carbon

 
 
Certifikáty / Test reporty
EU Type-Examination Certificate 
Certifikát GB2626
EU – Prohlášení o shodě
 

 

Certifikace povinné

EU Type-Examination Certificate – certifikát vystavený certifikační autoritou VÚBP v České republice, která potvrzuje, že se produkt RespiPro Carbon řadí mezi respirátory typu FFP2 s filtrační účinností pevných částic nad 94 %. Splňuje evropskou normu EN149:2001 + A1:2009.

EU prohlášení o shodě – prohlášení vystavuje sám výrobce produktu a informuje o skutečnosti, že byl produkt posouzen dle stanovených norem a zákonů. Produkt je bezpečný a používaný v souladu s těmito doporučeními, normami a zákony.  

 

Certifikace nad rámec povinností

Certifikát GB2626 – norma akceptovatelná v Číně, která deklaruje, že se RespiPro Carbon řadí mezi respirátory typu FFP2