Aktuality

Pozornost se uchyluje k okenním membránám

Pozornost se uchyluje k okenním membránám

RESPILON Okenní membrána zachytává pozornost mnoha návštěvníků eventů a skončila 11. na žebříčku nejvíce zajímavých produktů na veletrhu 2018.

Je to znak toho, že si všichni uvědomujeme problém se znečištěným ovzduším po celém světě. Více než kdy jindy se staráme o to, jaký vzduch dýcháme a zajímáme se o své životní prostředí, ve kterém žijeme. Díky tomuto úspěchu můžete zažít na vlastní kůži, jak tato membrána pomáhá udržet znečištěné ovzduší mimo naše domovy.